🚚 Darmowa dostawa

Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

Ta strona jest obsługiwana przez SAS SEO MASTA. W całej witrynie używamy terminów “my”, “nas” i “nasz” w odniesieniu do SAS SEO MASTA. Ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na niej, jest oferowana przez SAS SEO MASTA Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą Witrynę i/lub kupując coś od nas, użytkownik uczestniczy w naszej “Usłudze” i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków (“Warunki”, “Warunki użytkowania”), w tym warunków, zasad i polityk, do których odnoszą się i/lub do których prowadzą hiperłącza w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi osób odwiedzających, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej i rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, może nie być w stanie uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

Każde nowe narzędzie lub funkcja dodana do tego sklepu również podlega Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany.

Artykuł 1: Warunki korzystania ze sklepu internetowego

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął lub przekroczył wiek pełnoletności w swoim regionie, prowincji lub stanie oraz że udzielił nam pozwolenia na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może w żaden sposób wykorzystywać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub niedozwolonych celów ani naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w jego jurysdykcji podczas korzystania z Usługi (w tym między innymi praw autorskich).

Użytkownikowi nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

Artykuł 2: Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i że obejmuje to (a) transmisje przez wiele sieci; oraz (b) zmiany wprowadzone w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej użytkownika są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, jakiegokolwiek korzystania z Usługi lub dostępu do niej, ani jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą w żaden sposób ograniczać ani wpływać na niniejsze Warunki.

Artykuł 3: Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Zawartość tej strony jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z większymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik, który polega na zawartości niniejszej witryny, czyni to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji dane historyczne nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania zawartych w niej informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

Artykuł 4: Zmiany usług i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zmianę ceny ani za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi.

Artykuł 5: Produkty lub usługi (w stosownych przypadkach)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana podlega ściśle naszej Polityce zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia produktów w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że kolory będą wyświetlane dokładnie na ekranie komputera.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Artykuł 6: Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim przy użyciu adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej opinii wydają się być złożone przez handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

Artykuł 7: Narzędzia opcjonalne

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani którymi nie zarządzamy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do tych narzędzi na zasadzie “tak jak jest” i “w miarę dostępności”, bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wynikające z lub związane z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko. Ponadto obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez danego dostawcę (dostawców) zewnętrznego (zewnętrznych) i zaakceptowanie tych warunków.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym uruchomienie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

Artykuł 8: Linki osób trzecich

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać elementy pochodzące od stron trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę ich zawartości lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za zawartość lub strony internetowe lub inne treści, produkty lub usługi źródeł zewnętrznych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji związanych z tymi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami tych stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron trzecich.

Artykuł 9: Komentarze, informacje zwrotne i inne zgłoszenia

Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle określone treści (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli, bez naszej prośby, prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie “Opinie”), użytkownik przyznaje nam prawo, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Opinii. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek Komentarzy w tajemnicy; (2) wynagradzania jakiejkolwiek osoby za dostarczone Komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, usuwać Treści i Konta zawierające Treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub praw własności intelektualnej. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

Artykuł 10: Dane osobowe

Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

Artykuł 11: Błędy, nieścisłości i pominięcia

Od czasu do czasu nasza witryna lub Usługa mogą zawierać informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana do Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej nie będzie uznawana za wskazującą, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

Artykuł 12: Użytkowanie zabronione

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:

(a) w celach niezgodnych z prawem;

(b) podżegania osób trzecich do popełniania czynów niezgodnych z prawem lub do brania w nich udziału;

(c) naruszania jakichkolwiek lokalnych rozporządzeń lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub praw;

(d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich;

(e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

(f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;

(g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany do naruszenia funkcjonalności lub działania Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób;

(i) w celu spamowania, phishingu, przejęcia domeny, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych;

(k) zakłócania lub omijania środków bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia Zabronionych Warunków Użytkowania.

Artykuł 13: Wyłączenia gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie zapewniamy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać korzystając z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za jej pośrednictwem są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie “tak jak jest” i “w miarę dostępności” do użytku użytkownika bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

SAS SEO MASTA, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody, w tym między innymi za utracone zyski, przychody, oszczędności lub dane, koszty wymiany lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (nawet zaniedbania), z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakiejkolwiek usługi lub produktu korzystającego z Usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność w tych stanach lub jurysdykcjach będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Artykuł 14: Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić SAS SEO MASTA i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów lub praw strony trzeciej.

Artykuł 15: Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków użytkowania, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Artykuł 16: Wypowiedzenie

Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.
Jeśli ustalimy lub podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, że użytkownik narusza lub naruszył jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik pozostanie wówczas odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie, w wyniku czego możemy odmówić mu dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

Artykuł 17: Całość umowy

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania lub wszelkie inne zasady operacyjne lub reguły opublikowane przez nas na tej stronie lub odnoszące się do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków użytkowania).
Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony, która je sporządziła.

Artykuł 18: Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy użytkownikowi Usługi, podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

Artykuł 19: Zmiany warunków użytkowania

Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej i Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

Article 20 : Coordonnées

Pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować na adres [email protected].

Niskie ceny przez cały rok

Części wysokiej jakości w niskich cenach

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa na terenie Polski i Europy!

100% bezpieczna płatność

Kartą kredytową, Paypal, Apple Pay lub Google Pay

Obsługa klienta

Pomoc przez 6 dni w tygodniu
Odpowiedź w ciągu 24 godzin